o fundacji

Tęczowa Dolina to inicjatywa Fundacji w Służbie Życia

Podstawowe cele statutowe Fundacji:
  • Prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności związanej z ogrodnictwem biodynamicznym i przetwórstwem ekologicznej żywności oraz innych surowców naturalnych.
  • Prowadzenie działań edukacyjnych i udostępnianie przestrzeni dla samoedukacji w zakresie szeroko pojętej ekologii i zdrowego stylu życia.
Sposoby realizacji celów Fundacji:
  • Prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń w naszej siedzibie – Tęczowej Dolinie w Rozdzielu rozpowszechniających wiedzę o ekologii i zdrowym stylu życia.
  • Ekologiczna uprawa ziemi na terenie gospodarstwa Fundacji w Rozdzielu – głównie warzyw, owoców i ziół. Uprawą zajmują się fundatorzy, sympatycy oraz uczestnicy warsztatów w ramach działalności edukacyjnej. Uzyskane plony i produkty są wykorzystywane dla bieżących potrzeb mieszkańców i gości.

Fundacja w Służbie Życia została zarejestrowana w dniu 19.05.1992 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem: RF 2584, a następnie w dniu 04.04.2001r. została wpisana przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru pod numerem KRS: 0000006059. Siedzibą Fundacji jest gospodarstwo Tęczowa Dolina znajdujące się we wsi Rozdziele 145, Gmina Żegocina (Beskid Wyspowy), woj.małopolskie.

Opiekunem prawnym Fundacji w Służbie Życia jest Ministerstwo Ochrony Środowiska.

NIP: 8681023376

REGON: 850276824