ład tęczowej

 • Cisza nocna rozpoczyna się u nas o godz. 22:00 i trwa do godz. 6:00 (lub o innych godzinach ustalonych przez wszystkich uczestników spotkań).
 • Posiłki wspólnie przygotowywane (dyżur w kuchni) spożywamy razem. Do talerza nakładamy tylko tyle jedzenia ile potrafimy zjeść. Po jedzeniu swoje naczynia zbieramy ze stołu i zanosimy do kuchni, gdzie dyżurni myją je. Przy spożywaniu indywidualnym – każdy myje sam po sobie.
 • Za porządki  odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. W pokoju, w którym śpimy sprzątamy miejsce snu (ścielimy i układamy rzeczy) oraz zamiatamy i wietrzymy pokój. Pomieszczenia wspólnie użytkowane sprzątamy zgodnie z grafikiem dyżurów.
 • Każdy z uczestników dba o czystość i ład na terenie należącym do Fundacji, a w szczególności: nie śmieci, nie niszczy roślinności, nie płoszy zwierząt i ptaków również głośną muzyką czy głośnym zachowaniem.
 • W czasie wspólnych spotkań jest wyznaczony czas na pracę na rzecz Tęczowej Doliny (praca w ogrodzie, sprzątanie obejścia, rąbanie drewna, sporządzanie kompostu, robienie przetworów itp.).
 • Na naszym terenie nie używamy narkotyków, nie pijemy  alkoholu, nie palimy papierosów.
 • W Tęczowej Dolinie propagujemy zdrową kuchnię wegetariańską – prosimy o nie spożywanie mięsa na terenie Ośrodka.
 • Działając dla dobra środowiska naturalnego oszczędzamy energię elektryczną, wodę, węgiel, drewno, żywność i inne dobra naturalne (korzystamy z ilości niezbędnie potrzebnych).
 • W relacjach międzyludzkich nie naruszamy osobistej godności tak w zakresie ciała jak i przekonań. Wszelkie praktyki religijne są naszą prywatną sprawą. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze zachowanie nie wywoła negatywnego odbioru otoczenia – to otwarcie pytamy się o to. Kiedy czujemy, że zachowanie kogoś zaburza nasze poczucie równowagi, mamy prawo zwrócić uwagę i ubiegać się o jego zmianę.
 • Wyżywienie jest u nas makrobiotyczne i wegetariańskie z produktów ekologicznych, przyrządzane zgodnie z zasadą pięciu przemian.
 • Koców przeznaczonych do spania nie używamy do innych celów (np. nie wynosimy na trawę). Po ćwiczeniach maty, koce i poduszki kładziemy w ustalone miejsce.
 • Obozy odbywają się zgodnie z ustalonymi programami, za które odpowiedzialne są osoby prowadzące.
 • Nie przywozimy do Tęczowej Doliny swoich psów (obce psy zaburzają harmonijne życie zwierząt zamieszkujących Tęczową Dolinę).
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w obozach i pobytach indywidualnych wyłącznie z rodzicami lub opiekunami. Rodzice, ewentualnie opiekunowie odpowiadają za przywiezione ze sobą dzieci (karmienie, zachowanie itp.).
 • W sytuacjach, których nie uwzględnia powyższy ład w Tęczowej Dolinie kierujemy się odpowiedzialnością za siebie, innych i środowisko.